Pomoc odzieżowa
23 grudnia, 2016
Program: Pomoc osobom ubogim
20 maja, 2016

Program: Pomoc os. z niepełnosprawnością

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz reintegracja społeczna to jedne z idei przeświecających Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej (ChSCh).

Naszej działalności towarzyszy troska o mniejszości spychane na margines życia społecznego, m.in. osoby z niepełnosprawnością. Chcemy, aby ich poczucie nieprzydatności i niską samoocenę zastępowało przekonanie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa; aby ich życie, często w głębokiej izolacji, wypełniały relacje z innymi, a nie – pełne rozpaczy i goryczy przemijanie. Zapobiegając marginalizacji tych osób albo dążąc do przywrócenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, staramy się chronić ich zdrowie psychiczne i poczucie godności.

Na co przeznaczamy darowizny na pomoc osobom z niepełnosprawnością

Wpłaty przekazujemy na projekty realizowane w ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością. O tym, który z nich zostanie wsparty finansowo, zadecyduje potrzeba chwili.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl