Program: Wypoczynek dla dzieci i młodzieży
14 maja, 2017
Pomoc żywnościowa
23 grudnia, 2016

Pomoc osobom głuchym

Byłeś kiedyś w urzędzie i wiele czasu zajęło ci wyjaśnienie sprawy? Musiałeś omówić z nauczycielem szkolne problemy swojego dziecka? Czułeś się samotny i chciałeś po prostu z kimś pogadać? Dla osób głuchych i słabosłyszących jest to dużo trudniejsze. Prowadząc kluby integracyjne, pomagamy im walczyć z izolacją. Usłysz ich potrzeby!

W świecie ciszy Szacuje się, że w Polsce jest ok. 2 mln osób niesłyszących i słabosłyszących. Dla słyszącej większości społeczeństwa ich sposób funkcjonowania stanowi często abstrakcję. Dzieci głuche mają problemy z naturalnym przyswajaniem języka pisanego i z rozumieniem jego struktury gramatycznej. Jaki jest tego powód? Foniczność języka słyszących. Język mówiony nabywany jest drogą słuchową. U dzieci głuchych kanał słuchowy jest niedostępny, w ten sposób nie mogą więc nauczyć się języka fonicznego wraz z całą jego gramatyką. W takiej sytuacji odbiór świata następuje drogą wizualną. Oznacza to, że język migowy, odbierany przez wzrok, rządzi się własnymi regułami gramatycznymi, logicznymi dla tego zmysłu. Stąd trudności u niesłyszących w nauce gramatyki języka polskiego i kłopoty z formułowaniem poprawnych zdań w tym języku lub ze zrozumieniem ich treści. Natomiast w naturalnym dla nich języku migowym nie stanowi to problemu. W Polsce z powodu tych barier komunikacyjnych osoby głuche są marginalizowane. Trudniej im się kształcić, integrować z innymi, znaleźć pracę. Sprawni intelektualnie, tym ciężej znoszą swoje położenie, dotkliwiej przeżywają rzeczywistość kształtowaną przez słyszącą większość, obojętność i pomijanie. Kluby integracyjne, czyli razem łatwiej Badania psychologiczne dowodzą, jak istotne dla stanu psychofizycznego jest wsparcie społeczne. Prowadząc kluby integracyjne dla osób głuchych, dajemy im możliwość aktywnego udziału w życiu społeczności niesłyszących, swojej społeczności. Na spotkaniach w klubach czas spędza się, biorąc udział w prelekcjach o zdrowym stylu życiu czy na wspólnej lekturze książek. Organizowane są także projekcje filmów, które następnie stają się tematem dyskusji. Dzięki materiałom dostosowanym do osób z wadami słuchu proponowany program gwarantuje komfort, satysfakcję i radość. Sedno jednak tych spotkań stanowi rozmowa, oczywiście w języku migowym. Przy herbacie i poczęstunku można pobyć w towarzystwie ciekawych ludzi, zadzierzgnąć więzi i zdobyć przyjaciół; w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia wymienić spostrzeżenia i podzielić się doświadczeniami. Zetknięcie się z innymi, którzy mierzą się na co dzień z podobnymi kłopotami, stwarza okazję do formowania grup samopomocy. Kluby jednoczą osoby z wadami słuchu, często żyjące ze stygmatem inności; stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, ale i realnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Prawdziwy rarytas w działalności klubów stanowią natomiast propozycje aktywnego wypoczynku. Wspólne spacery, piesze wędrówki czy wyjazdy integracyjne w sympatycznym gronie pozwalają zregenerować siły konieczne do zmagań z codziennością; stwarzają okazję do spełniania się w relacjach z innymi i dobrych, ciepłych wspomnień. Na co przeznaczamy darowizny na pomoc osobom głuchym Za pieniądze wpłacone na ten projekt kupujemy materiały dydaktyczne dostosowane do osób z wadami słuchu (np. książki, płyty DVD); finansujemy poczęstunek w klubach; płacimy za wynajem sali do prelekcji (o ile nie jest udostępniona bezpłatnie); pokrywamy koszty dojazdu i wynagrodzenia dla prelegentów (zwykle jednak są oni wolontariuszami). W planach mamy także organizowanie kursów języka migowego dla koordynatorów kolejnych klubów.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl