Program: Zdrowie w twoich rękach
Maj 21, 2016
Akcja: Noworoczny Upominek
Maj 15, 2016

Program: Pomoc osobom ubogim

 

Praca na rzecz osób ubogich ma głęboki sens przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Wszelka pomoc społeczna świadczona potrzebującym: przekazywanie żywności, odzieży i darów rzeczowych czy udzielanie wsparcia finansowego służy bowiem wyrównywaniu szans tych osób na samodzielne funkcjonowanie.

Podobne znaczenie mają nasze działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych – znalezienie i podjęcie pracy pozwala przecież zyskać na niezależności. Pomoc w zaspokajaniu tych przyziemnych, zdawałoby się, potrzeb niejednemu przywróciła radość życia i nadzieję na lepsze jutro.

Na co przeznaczamy darowizny na pomoc osobom ubogim

Wpłaty przekazujemy na projekty realizowane w ramach pomocy najuboższym. O tym, który z nich zostanie wsparty finansowo, zadecyduje potrzeba chwili.