Akcja: Noworoczny Upominek
Maj 15, 2016
Pomoc powodzianom
Styczeń 2, 2016

Program: Z ulicy do świetlicy

 

- Fajnie się patrzy na te dzieci, które przychodzą tu „z ulicy”, są małe i bezczelnie kozaczą, a potem wyrastają na porządnych ludzi – mówi siedemnastoletnia Magda. Jest podopieczną Świetlicy Środowiskowej „Garaż” w Opolu od początku jej istnienia. Tutaj złapała bakcyla pedagogicznego. Zamierza studiować polonistykę i uczyć w gimnazjum. W jej słowach zamyka się sens istnienia tego typu placówek.

„Wychowankowie” ulicy

Z roku na rok wzrasta liczba dzieci, które „wychowuje” ulica. Część z nich pochodzi z rodzin niepełnych i rozbitych, wiele doświadcza zaniedbywania i przemocy. Bywa, że w ich domach brakuje środków do życia lub z trudem wiąże się koniec z końcem, bo rodzice niewiele zarabiają, z dnia na dzień stracili pracę lub nie mogą jej znaleźć z powodu bezrobocia. Niestabilny rynek zatrudnienia rodzi też konieczność dyspozycyjności, pracy po godzinach czy wyjazdów zarobkowych za granicę nawet na wiele miesięcy. W efekcie dzieciaki pozostają często zupełnie bez opieki, wałęsają się bez celu, wpadają w złe towarzystwo.

Jednocześnie szkoły ograniczają swoją funkcję społeczno-wychowawczą – z przyczyn finansowych maleje liczba kółek przedmiotowych i zespołów wyrównawczych. Coraz więcej dzieci ma więc znaczne trudności w nauce lub nie kończy edukacji nawet na poziomie gimnazjum. Rozpadły się też lub skomercjalizowały miejskie ośrodki kultury i kluby sportowe, które kiedyś dawały szansę na właściwe zapełnienie czasu wolnego i mogły być przeciwwagą dla negatywnych wpływów grupy rówieśniczej.

Z ulicy do świetlicy

Staramy się stworzyć dzieciom alternatywę dla ulicy – organizujemy miejsca, w których mogą spędzać czas wolny pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów. W ten sposób chcemy chronić je przed alkoholem, narkotykami, zachowaniami przestępczymi, a także przed wstydem i samotnością z powodu ubóstwa, problemów w nauce i sytuacji w domu. Do tej pory założyliśmy cztery tego typu placówki: w Gdańsku, Opolu, Lidzbarku Warmińskim i we Wrocławiu. Tam nasi podopieczni bezpłatnie korzystają z dożywiania i douczania, szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (m.in. teatralnych, plastycznych, sportowych, kulinarnych), a także półkolonii letnich i ferii zimowych. Dzięki pracy i zaangażowaniu opiekunów osiągają sukcesy szkolne, rozwijają swoje zainteresowania i odkrywają talenty, a przede wszystkim otrzymują wsparcie psychiczne. Te świetlice to szansa na bezpieczeństwo i rozwój dla wielu z nich.

Na co przeznaczamy darowizny na świetlice środowiskowe

Wpłaty służą przede wszystkim pokryciu kosztów funkcjonowania świetlic (czynsz, gaz, prąd). Za te pieniądze zapewniamy także dzieciom dożywianie oraz kupujemy materiały dydaktyczne do zajęć.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl