O czym marzysz? Natalia marzyła o protezach nóg. Krzyś – o operacji stóp, wtedy mógłby chodzić. Weronika – o nowym wózku inwalidzkim. Ewa – o tym, by mieć za co ogrzać mieszkanie w zimie, chociaż pokoje dzieci. Spójrz na życie ich oczami i Bądź Solidarny w Potrzebie.

Ubóstwo w Polsce jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Dotyka ono coraz większą liczbę ludzi. Jak wynika z najbardziej aktualnych badań statystycznych przeprowadzonych przez Eurostat, w 2008 roku prawie co piąty obywatel Polski żył poniżej lub na granicy ubóstwa. Polska uzyskała jedną z najniższych ocen wśród wszystkich badanych krajów Unii Europejskiej – gorzej niż u nas sytuacja wyglądała tylko w Rumunii i Bułgarii. A przecież te badania zostały przeprowadzone jeszcze w tzw. „dobrych czasach”, czyli przed ostatnim światowym kryzysem gospodarczym, kiedy nasz kraj miał roczny wzrost PKB na poziomie około 6%.

Od wielu lat pomagamy osobom dotkniętym ubóstwem. Naszym głównym celem jest wspieranie ludzi w potrzebie – przede wszystkim tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej, często krytycznej sytuacji życiowej. Niestety, z roku na rok zwiększa się liczba biednych, chorych, zrozpaczonych – potrzebujących pomocy. Otrzymujemy wiele listów od zdesperowanych osób i z coraz większym trudem odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie.

Na czym polega Bądź Solidarny w Potrzebie

Za zgodą oraz pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP prowadzimy zbiórkę publiczną dla potrzebujących. Pieniądze z tej zbiórki stanowią fundusz pomocy osobom, które zgodnie z naszą procedurą wewnętrzną wystąpią z prośbą o wsparcie. Wśród beneficjentów znajdują się głównie ci, którzy wyczerpali możliwości pomocy ze strony instytucji państwowych. Wspieramy najczęściej rodziny wielodzietne, samotne matki, ludzi chorych, ofiary wypadków i katastrof naturalnych. W 2009 roku objęliśmy pomocą 5 739 osób o łącznej wartości 205 526 zł.

W jakim zakresie udzielamy pomocy

ChSCh na miarę swoich możliwości stara się pomagać ludziom w potrzebie przez:

a) sfinansowanie i dofinansowanie:
  • badań lekarskich
  • leczenia, rehabilitacji i transportu związanego z leczeniem
  • leków, sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego
  • środków czystości, środków higienicznych, opatrunkowych i dietetycznych
  • opału

b) uiszczenie opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz

c) organizowanie koncertów charytatywnych (szczególnie na rzecz chorych dzieci) – wówczas wpłaty na konto zbiórki publicznej dokonywane są z imiennym dopiskiem

Regulamin przyznawania pomocy przez ChSCh z dn. 18.04.2012 r. »

Jak weryfikujemy wartość i potrzebę udzielenia pomocy

Gwarantujemy wydatkowanie pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie przekazujemy ich potrzebującym do ręki. Po dokładnej weryfikacji wskazanych przez beneficjenta potrzeb (często połączonej z wizją lokalną oraz zasięgnięciem opinii lokalnego miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy społecznej) podejmujemy decyzję o zakresie udzielanej pomocy. Zakupy czy też usługi świadczone są zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem wsparcia. W celu obniżenia kosztów transportu większości zakupów dokonują filie ChSCh znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania potrzebującego. Ponadto staramy się kupować jak najtaniej – bez naliczenia marży lub z dużym rabatem cenowym. Cała akcja realizowana jest głównie przez zaangażowanych wolontariuszy, którzy za poświęcony czas nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl