Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Gdańsk: wczoraj, dziś, jutro

12.05.2011, Świetlice środowiskowe

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Służba Dziecku” w Gdańsku prowadzonej przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh) spędzą 2011 rok w „wehikule czasu”. Właśnie tak nazywa się projekt, w ramach którego będą organizowane wyprawy edukacyjne (realne i w wyobraźni) ku tradycji, kulturze i nowoczesności.

Celem programu opracowanego przez kierującą świetlicą Elżbietę Leśniewską jest realizacja w atrakcyjnej formie głównych zadań świetlicy – umożliwienie wychowankom rozwoju kulturalnego, poznawczego, emocjonalnego i wskazanie alternatywnych do patologicznych zachowań i form spędzania czasu.

Te poczynania, możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ujęto w trzy grupy, nazwane Wczoraj – Dziś – Jutro.

Drogowskaz Wczoraj wiedzie ku historii regionu i kraju. Wiąże się z poznawaniem korzeni, rozwijaniem patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej. Dzieci podczas wycieczek kulturoznawczych odkryją dla siebie dzieła przeszłości, najcenniejsze zabytki regionu i związaną z nimi historię. Jest tu także miejsce na wspólne, wolne od patologii, świętowanie zarówno prywatnych okazji (takich jak urodziny), jak i pielęgnowanie tradycji, np. Dnia Dziecka, Dnia Niepodległości, Wigilii.

Rozwój osobowości, własnej indywidualnej twórczości, umiejętność ekspresji poprzez sztukę, rozwijanie zainteresowań najpełniej realizują się w obszarze Dziś. Służą temu m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, wspólna zabawa, wyjścia do teatru, kina i na wystawy.

Wehikuł czasu to kontynuacja projektu Za kurtyną sztuki, poszerzona o zainteresowania różnorodnymi przejawami nowoczesności, udziałem w doświadczeniach naukowych, poznawaniem technologii przyszłości. Ta część projektu, realizowana pod nazwą Jutro, przewiduje zajęcia z różnych dziedzin nauki, wycieczki edukacyjne, w tym bardzo wyczekiwaną przez dzieci wyprawę do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik.

Środowiska, z których pochodzą wychowankowie świetlicy, nie zawsze dostarczają im wzorców oraz możliwości aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu poza szkołą. Angażowanie dzieci w aktywność artystyczną, kulturalną i edukacyjną zmienia ich dotychczasowe postawy. I naprawdę daje szansę na lepszą przyszłość.

Czytaj o świetlicach środowiskowych prowadzonych przez ChSCh.

Złóż dar dla świetlicy:
Świetlica Środowiskowa „Służba Dziecku”
Reduta Miejska 1
80-802 Gdańsk
konto: 94 1240 1994 1111 0010 3068 9690

Przelew on-line dla świetlic środowiskowych.

ChSCh jest organizacją pożytku publicznego. Możesz jej przekazać 1% podatku (KRS 0000220518).

Serwis Informacyjny ChSCh

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij