Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Ogłoszenie o pracy: specjalista ds. monitoringu

25.04.2014, Pomoc osobom bezrobotnym

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – „Promocja integracji społecznej”, Działanie: 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Chrześcijańska Służba Charytatywna poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. monitoringu (umowa zlecenie).

Region: śląskie

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy
• umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wyciągania wniosków
• umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office
• umiejętność dobrej organizacji pracy
• znajomość narzędzi monitoringu oraz doświadczenie w monitoringu w projektach współfinansowanych z EFS
• znajomość procedur związanych z monitoringiem projektów EFS
• doskonała komunikacja
• kreatywność i proaktywność.

Zakres obowiązków:

• opracowanie narzędzi monitoringu
• przeprowadzenie badań, bieżący monitoring dokumentacji projektu, wskaźników, w tym efektywności zatrudnieniowej, sporządzanie raportów
• monitorowanie rezultatów projektu
• ewaluacja projektu
• monitorowanie realizacji programów szkoleniowych
• nadzór nad jakością pracy specjalistów ds. szkoleń
• prowadzenie rozmów z uczestnikami
• przygotowanie i przeprowadzanie wywiadów i ankiet
• sporządzanie części merytorycznej wniosku o płatność
• sporządzanie raportów ewaluacyjnych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku specjalisty ds. monitoringu prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji koordynatora oraz potwierdzających, że funkcja ta została wykonana należycie, wystawionych przez podmiot realizujący projekt, na adres: bzebrok(at)bliskoserca.pl lub osobiście do biura projektu w Wiśle ul. Spacerowa 9 do 5 maja br.

Projekt „Młodzi na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapitał Ludzki                    Europejski Fundusz Społeczny 

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij