Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Ogłoszenie o pracy: specjalista ds. organizacji

1.02.2013, nieprzypisany

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – „Promocja integracji społecznej”, Działanie: 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. organizacji (umowa zlecenie).

Region: śląskie

Wynagrodzenie: 1 500 zł brutto brutto (80 godzin w miesiącu)

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy
• umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wyciągania wniosków
• zdolności organizacyjne
• doświadczenie w zakresie organizacji poradnictwa psychozawodowego, kursów zawodowych, staży – będzie preferowane
• umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office
• doskonała komunikacja
• znajomość zasad realizacji projektów POKL.

Zakres obowiązków:

• uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym
• organizacja poradnictwa psychozawodowego
• organizacja kursów zawodowych
• organizacja staży
(wybór prowadzących, nawiązanie współpracy z pracodawcami, ustalenie harmonogramów zajęć, organizacja poczęstunków, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników projektu itp.)
• opieka nad uczestnikami podczas udzielania wsparcia
• archiwizacja dokumentacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku specjalisty ds. organizacji prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych) i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@bliskoserca.pl do 11 marca br.

Projekt „Młodzi na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij