Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Ogłoszenie o pracy: specjalista ds. rozliczeń finansowych

1.02.2013, nieprzypisany

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – „Promocja integracji społecznej”, Działanie: 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osobna stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych (umowa zlecenie).

Region: śląskie

Wymagania:
• doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• znajomość zasad finansowania POKL i rozliczania projektów z EFS
• biegła znajomość obsługi komputera
• skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej
• umiejętność pracy pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
• weryfikacja dokumentacji finansowej w ramach projektu
• kontrola kwalifikowalności i wydatkowania środków
• prowadzenie wszelkich form płatności i rozliczeń
• przygotowywanie wniosków o płatność (część finansowa)
• opisywanie merytoryczne faktur i innych dokumentów finansowych zgodnie z budżetem projektu
• monitorowanie wydatków w ramach projektu, opracowywanie przepływów finansowych oraz zestawienia ponoszonych wydatków w projekcie
• sporządzanie sprawozdań z zakresu finansowego i rzeczowego (m.in. wniosków o płatność)
• archiwizowanie dokumentacji finansowej.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń finansowych prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji koordynatora oraz potwierdzających, że funkcja ta została wykonana należycie, wystawionych przez podmiot realizujący projekt, na adres: rekrutacja@bliskoserca.pl do 28 lutego br.

Projekt „Młodzi na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij