Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Uzupełnienie sprawozdania ze zbiórki publicznej nr 93/2013

29.09.2014, nieprzypisany

Sprawozdanie z niewydatkowanych środków w trakcie trwania zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 06.03.2013 r., nr 93/2013

Chrześcijańska Służba Charytatywna – organizacja pożytku publicznego – z siedzibą w Warszawie 00-366, ul. Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zbiórki publicznej, wydanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 93/2013 z dnia 06.03.2013 r., przedkłada sprawozdanie:

I. Środki niewykorzystane w trakcie trwania zbiórki publicznej

Stan na dzień 13.05.2014

1. Środki z przeznaczeniem na Wandę Janicką: 20 000,00 zł
2. Środki z przeznaczeniem na Zbigniewa Okoniewskiego: 1 017,62 zł
3. Środki z przeznaczeniem na Wiolettę Kołodziejczyk: 345,92 zł

Suma wszystkich środków wyniosła 21 363, 54zł

II. Wydatki ze środków niewykorzystanych w trakcie trwania zbiórki publicznej

Stan na dzień 29.09.2014

1. Wydatki z przeznaczeniem na Wandę Janicką: 20 000,00 zł
2. Wydatki z przeznaczeniem na Zbigniewa Okoniewskiego: 1 017,62 zł
3. Wydatki z przeznaczeniem na Wiolettę Kołodziejczyk: 345,92 zł

Suma wszystkich wydatków: 21 363, 54 zł

III. Cel wydatkowania niewykorzystanych środków w trakcie trwania zbiórki

Środki w wysokości 21363,54 zł pozyskane w formie wpłat na konto bankowe zostały wydatkowane na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy najuboższym w zakresie pomocy rzeczowej poprzez zakup materiałów remontowo-budowlanych na rzecz remontu dachu domu beneficjentki Wandy Janickiej (20000,00 zł), zakup mebli i sprzętu AGD dla beneficjenta Zbigniewa Okoniewskiego (1017,62 zł), a także zakup materiałów remontowo-budowlanych na rzecz remontu mieszkania beneficjentki Wioletty Kołodziejczyk (345,92 zł).

Piotr Nowacki
Dyrektor ds. programowych
Zastępca Dyrektora Generalnego

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij