Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Zapraszamy do kontaktu z Weroniką, naszą pedagog on-line. Przepraszamy, obecnie wszystkie psycholog on-line są niedostępne.

psycholog on-lineNaszą psycholog jest Dorota, absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada certyfikat psychologa orzecznika ds. osób niepełnosprawnych, jak również ukończony czteroletni podyplomowy kurs przygotowawczy do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychoterapii zintegrowanej przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa: diagnozowanie oraz pomoc psychologiczna z elementami terapii zajęciowej, udzielanie pomocy w ustalaniu indywidualnych ścieżek kariery (wykonywanie testów psychologicznych określających predyspozycje osobowościowe oraz prowadzenie warsztatów dla osób długotrwale bezrobotnych), prowadzenie psychoterapii. Obecnie pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz jako psycholog orzecznik ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (komisja odwoławcza).

psycholog on-line Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 15 lat zajmuję się poradnictwem psychologicznym. Zawodowo w podmiotach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej realizuję m.in. szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji radzenia sobie ze stresem i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzę konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień. Zajmuję się także projektami społecznymi, współpracując z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia i pomocy społecznej. W polu moich zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia rozwoju zawodowego i osobistego człowieka, bliska jest mi postawa life long learning oraz idea wolontariatu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiadam certyfikat doradcy zawodowego. Od 2012 r. jestem dyplomowanym coachem. Od 2013 r. znalazłam się w gronie certyfikowanych specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Radość sprawia mi poznawanie ludzi. Chwile spędzone z mężem i synkiem Kornelem są dla mnie wyjątkowym czasem.

psycholog on-lineJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praktyki studenckie odbyłam, pracując z dziećmi chorymi i ich rodzinami na Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz wspierając podopiecznych Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (jednostka MOPS-u). Przez cztery lata pracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim, pomagając im w codziennych zajęciach oraz wzmacniając ich mocne strony tak, aby mogły osiągnąć pełnię swojego potencjału. Kilkuletni pobyt na emigracji był dla mnie okazją do współpracy z jednostką tamtejszej służby zdrowia w celu wspierania lokalnej Polonii (m.in. praca na rzecz podniesienia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, praca z rodzicami, prowadzenie warsztatów o radzeniu sobie ze stresem, o dobrym samopoczuciu). Pracowałam z rodzicami anglo- i polskojęzycznymi, współprowadząc warsztaty o umiejętnościach wychowawczych (Promowanie pozytywnego zachowania z pewnością siebie według programu C. Webster-Stratton oraz Wzmacnianie rodziny). Ukończyłam kurs poradnictwa psychologicznego (Certificates in Counselling Skills and Studies). Swoją wiedzę rozwijam m.in. przez udział w licznych warsztatach i szkoleniach (np. radzenie sobie ze stresem i lękami, pierwsza pomoc w dostrzeganiu problemów zdrowia psychicznego, rozwojowa grupa coachingowa). Moje zainteresowania zawodowe to poradnictwo psychologiczne, rozwój oraz odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych. Kiedy tylko mogę, czytam, biegam i jeżdżę na rowerze.

Przepraszamy, obecnie pedagog on-line jest niedostępna.
pedagog on-lineJestem studentką poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilku lat pracuję jako wolontariuszka w świetlicach środowiskowych, gdzie pomagam dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji i organizowaniu im czasu wolnego. Jestem wychowawczynią kolonijną. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Interesuję się doradztwem zawodowym i psychologią.

Skontaktuj się z Weroniką przez formularz kontaktowy pedagog on-line.

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij