Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Napisz do naszych specjalistów

Skórka dla osób niedowidzących

Skórka


Nie udzielamy już porad prawnych i psychologicznych z powodu zakończenia projektu.
Przepraszamy!

psycholog on-line Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 15 lat zajmuję się poradnictwem psychologicznym. Zawodowo w podmiotach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej realizuję m.in. szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji radzenia sobie ze stresem i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzę konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień. Zajmuję się także projektami społecznymi, współpracując z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia i pomocy społecznej. W polu moich zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia rozwoju zawodowego i osobistego człowieka, bliska jest mi postawa life long learning oraz idea wolontariatu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiadam certyfikat doradcy zawodowego. Od 2012 r. jestem dyplomowanym coachem. Od 2013 r. znalazłam się w gronie certyfikowanych specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Radość sprawia mi poznawanie ludzi. Chwile spędzone z mężem i synkiem Kornelem są dla mnie wyjątkowym czasem.

Skontaktuj się z Anią przez formularz kontaktowy.

psycholog on-lineJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praktyki studenckie odbyłam, pracując z dziećmi chorymi i ich rodzinami na Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz wspierając podopiecznych Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (jednostka MOPS-u). Przez cztery lata pracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim, pomagając im w codziennych zajęciach oraz wzmacniając ich mocne strony tak, aby mogły osiągnąć pełnię swojego potencjału. Kilkuletni pobyt na emigracji był dla mnie okazją do współpracy z jednostką tamtejszej służby zdrowia w celu wspierania lokalnej Polonii (m.in. praca na rzecz podniesienia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, praca z rodzicami, prowadzenie warsztatów o radzeniu sobie ze stresem, o dobrym samopoczuciu). Pracowałam z rodzicami anglo- i polskojęzycznymi, współprowadząc warsztaty o umiejętnościach wychowawczych (Promowanie pozytywnego zachowania z pewnością siebie według programu C. Webster-Stratton oraz Wzmacnianie rodziny). Ukończyłam kurs poradnictwa psychologicznego (Certificates in Counselling Skills and Studies). Swoją wiedzę rozwijam m.in. przez udział w licznych warsztatach i szkoleniach (np. radzenie sobie ze stresem i lękami, pierwsza pomoc w dostrzeganiu problemów zdrowia psychicznego, rozwojowa grupa coachingowa). Moje zainteresowania zawodowe to poradnictwo psychologiczne, rozwój oraz odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych. Kiedy tylko mogę, czytam, biegam i jeżdżę na rowerze.

Skontaktuj się z Magdaleną przez formularz kontaktowy doradca zawodowy.

PFRON
„E-pomocni”
– projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij