Darmowy Program PIT do rozliczenia PIT za 2020 rok

Aktualne formularze PIT zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów

Rozliczenie PIT
- szybko i bezbłędnie

  • Kreator lub AKTYWNE DEKLARACJE
  • E - DEKLARACJE wysyłka PIT przez internet
  • WYDRUK i zapis deklaracji na komputerze
  • 25 LAT doświadczenia w podatkach

PIT 28,36 36L, 37, 37

Rozliczonych podatników

PIT Format 2020/2021 pomaga dzieciom i młodzieży

Chrześcijańska Służba Charytatywna od 18 lat pomaga
m.in. dzieciom, prowadząc świetlice środowiskowe,
w których najmłodsi znajdują bezpieczny kąt,
ciepły posiłek po szkole i pomoc w nauce.
Świetlice ChSCh dają równe szanse na rozwój
każdemu dziecku.