Pomoc osobom głuchym
23 grudnia, 2016
Pomoc rzeczowa
23 grudnia, 2016

Pomoc żywnościowa

Byłeś kiedyś głodny i nie miałeś za co kupić jedzenia? Ze wstydem prosiłeś kogoś o pożyczkę, żeby mieć za co żyć? Spójrz na życie oczami najuboższych i podziel się posiłkiem. Twoja wpłata to „chleb powszedni” dla potrzebujących.

Problem niedożywienia w Polsce Według danych GUS z 2010 roku, w Polsce zwiększa się liczba osób żyjących poniżej granicy minimum egzystencji. Obecnie jest ich ponad 2 mln - zubożenie dotyka przede wszystkim ludzi bezrobotnych, o niskim wykształceniu, a także rodziny wielodzietne. Granica minimum egzystencji oznacza minimalne środki, które są potrzebne, by przeżyć. Zejście poniżej tego progu stanowi skrajne ubóstwo i stopniową, biologiczną degenerację. Co trzecie polskie dziecko jest niedożywione. W efekcie cierpią one z powodu częstej zapadalności na choroby przewlekłe, problemów w nauce, wykluczenia z grupy rówieśniczej. To z kolei przekłada się później na gorsze wykształcenie i niższą pozycję społeczną. Ubóstwo dotyka dzieci głębiej niż dorosłych, prowadząc do niedoborów, które są bardzo niekorzystne dla przyszłego rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Jak podaje portal Kapitał Intelektualny Polski, z badań amerykańskich wynika, że bieda doświadczana przez dzieci w wieku do pięciu lat, która trwa przez 3 lata, prowadzi do obniżenia poziomu inteligencji aż o 9 punktów IQ. Niedożywienie najmłodszych ma zatem dalekosiężne i nieodwracalne następstwa. Jak pomagamy Wychodząc naprzeciw potrzebom tych wszystkich ludzi, Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) prowadzi bądź uczestniczy w licznych działaniach i projektach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych. Są to: program PEAD i punkty wydawania żywności zbiórki żywności akcja Podziel Się Posiłkiem PEAD to projekt Unii Europejskiej, którego celem jest pomoc żywnościowa dla najbiedniejszych mieszkańców wspólnoty. Jedzenie pochodzące z nadwyżek unijnych jest rozdysponowywane między potrzebujących. ChSCh uczestniczy w tym projekcie od 2005 roku, współpracując z bankami żywności i prowadząc liczne punkty wydawania żywności, m.in. w Skoczowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Bielsku-Białej, Zabrzu, Jaworznie i innych miastach. W tych punktach wydawane są także artykuły spożywcze pochodzące ze zbiórek żywności oraz od indywidualnych darczyńców. Dwa razy w roku – na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu - wolontariusze ChSCh biorą udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności. Dzięki temu kolejne partie jedzenia trafiają do potrzebujących. Angażują się oni również w akcję Podziel Się Posiłkiem. To szczególna zbiórka żywności, która – podobnie jak wiosenna i zimowa – organizowana jest przez Federację Polskich Banków Żywności (tę zbiórkę współorganizują także Fundacja Polsat i Firma Danone). Tym razem uzyskane produkty żywnościowe rozdawane są dzieciom z rodzin najbiedniejszych. Dlatego też Podziel Się Posiłkiem stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu wolontariuszy ChSCh. Filie ChSCh zapraszają także ubogich na spotkania okolicznościowe z gorącym posiłkiem i programem muzyczno-recytatorskim, a dzieci - na spotkania integracyjne, często połączone z rozdawaniem żywności ze zbiórek. ChSCh zapewnia również najmłodszym posiłki w szkołach. W 2009 roku udzieliliśmy pomocy żywnościowej 20 tys. osób o łącznej wartości 1,8 mln zł, prowadząc tego rodzaju działalność w 22 filiach. Pomocą tą zostały objęte przede wszystkim: rodziny wielodzietne, emeryci, renciści, osoby bezrobotne. Na co przeznaczamy darowizny na pomoc żywnościową Wpłaty na pomoc żywnościową służą przede wszystkim pokryciu kosztów transportu artykułów spożywczych z banków żywności do punktów, w których zostają one wydane potrzebującym. Wszystkie punkty wydawania żywności ChSCh prowadzą wolontariusze, którzy za poświęcony czas i pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl