Bądź solidarny w Potrzebie – pomagaj razem z nami!
14 grudnia, 2020
1 % podatku 2021
5 stycznia, 2021

1% podatku – jak to działa

1% podatku to wartość podatku dochodowego osób fizycznych, którą możemy przekazać na organizacje pożytku publicznego (OPP)

Podatnik może przekazać jedną setną swojego podatku na organizację, którą sam wybierze. Można powiedzieć, że jest to pewna forma demokracji. Normalnie przekazujemy podatki na rzecz państwa, ale z tej puli 1% możemy przekazać na działalność organizacji pozarządowych. Wówczas część naszych podatków – dokładnie 1%, nie trafia do skarbu Państwa a do organizacji charytatywnych, które spożytkują te pieniądze na cele statutowe. Zamiast więc wspomagać ministra finansów, wspieramy bliskie naszemu sercu inicjatywy.

Należy zaznaczyć, że całość podatku tak czy inaczej musimy oddać. Nie przepisując 1% podatku na organizacje OPP, nic nie zaoszczędzimy. Kwota ta automatycznie trafi do skarby Państwa. Korzystamy bowiem jedynie z uprzejmości Państwa Polskiego, które pozwala nam zdecydować, gdzie 1% z naszych podatków powędruje.

Pamiętajmy, że bierność to też wybór – nie wybierając świadomie organizacji pozarządowej, którą chcemy wesprzeć, wspieramy Ministerstwo Finansów.

 

Komu można przekazać 1% podatku w 2021 roku?

Nie wszystkie organizacje mogą otrzymać 1% podatku. Po pierwsze należy mieć status organizacji pożytku publicznego, który nadawany jest przez sąd. Oprócz tego trzeba spełnić dodatkowe wymagania – nawet w przypadku organizacji, które mają taki status już od wielu lat.

Organizacje te muszą dopełnić wszelkich formalności w roku poprzednim tj. terminowe przesłanie sprawozdań rocznych do odpowiednich urzędów. Organizacje, które tego obowiązku nie dopełnią, nie będą mogły zbierać 1% podatku. Dlatego ważne jest byśmy mądrze kierowali nasz podatek do tych, którzy faktycznie mogą go otrzymać. Listę organizacji mogących przyjąć 1% podatku w 2021 roku znajdziecie tutaj:

WYKAZ OPP –  1% https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Chrześcijańska Służba Charytatywna również znajduje się w tym wykazie (pozycja nr 4111) – KRS: 0000220518

 

Wykaz ten prowadzony jest od 28 października 2017 r., przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności i umieszczony na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

W wykazie znajdują się podstawowe informacje o organizacji:

  • nazwa i siedziba,
  • numer KRS,
  • numer NIP,

W naszym przypadku są to kolejno:

  • Chrześcijańska Służba Charytatywna, WARSZAWA
  • KRS: 0000220518
  • NIP: 5251929411

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku dochodowego, mogą przekazać osoby fizyczne, które rozliczają się w Polsce i są:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Do tej grupy można dodać również emerytów. Oni także mogą przekazać 1% podatku, jeśli samodzielnie wypełniają formularz PIT-37 lub specjalnie przeznaczony dla nich i dla 1% PIT-OP.

1% podatku nie mogą przekazywać podmioty nie będące osobami fizycznymi, czyli osoby prawne.

Kiedy rozliczamy się z podatku?

Od stycznia do kwietnia 2021 roku będziemy mogli wypełnić zeznania podatkowe – PITy za 2020 rok. Można to zrobić w tradycyjnej, papierowej formie, pobrać program, który ułatwi nam wypełnienie PITu, lub (od 2019) roku jest możliwość rozliczenia online (usługa Twój ePIT)

W każdym z przypadków, aby przekazać 1% podatku, w odpowiedniej rubryce formularza należy podać nazwę organizacji i jej numer KRS ( w naszym przypadku: Chrześcijańska Służba Charytatywna, KRS 0000220518) I to wszystko. Nic więcej nie musimy robić. Pieniądze są później automatycznie przekazane wybranej organizacji przez urząd skarbowy.

Od 15 lutego 2019 r. osoby składające deklarację PIT-37 i PIT-38, mogą to robić online, korzystając z usługi Twój e-PIT – o czym piszemy w osobnym artykule.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl