Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Oferta pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego

Chrześcijańska Służba Charytatywna w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dziecięca Kraina ”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” poszukuje:

nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego

Miejsce: gmina Dopiewo – przedmieście Poznania, Punkt Przedszkolny „Dziecięca Kraina”, Skórzewo ul. Kolejowa 8

Forma pracy: umowa o pracę na czas określony do 31.05.2015 z możliwością przedłużenia

Wynagrodzenie: 2230 zł brutto (2700 zł brutto brutto)

Opis stanowiska:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi zgodnie z podstawą programową,
b) przeprowadzenie procedury planowania i ewaluacji procesu nauczania, wychowania i profilaktyki oraz obserwacji pedagogicznej dzieci objętych działaniami projektowymi
c) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu,
d) otoczenie opieką każdego dziecka do chwili przybycia nauczyciela kontynuującego pracę w tej grupie dzieci lub do chwili opuszczenia przez dziecko punktu przedszkolnego,
e) przestrzeganie Statutu Punktu Przedszkolnego, regulaminów, procedur obowiązujących w nim.

Wymagania:

a) Wykształcenie wyższe – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 
b) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
c) poczucie odpowiedzialności,
d) wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, na adres rekrutacja@bliskoserca.pl

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij