Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Oferta pracy – nauczyciel wspomagający w punkcie przedszkolnym

Chrześcijańska Służba Charytatywna w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dziecięca kraina” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty” Poddzialanie 9.1.1 „Zmiejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” poszukuje nauczyciela/nauczycielki wspomagającego wychowanie przedszkolne.  

Miejsce pracy: gmina Dopiewo, przedmieście Poznania, punkt przedszkolny „Dziecięca kraina” – Skórzewo, ul. Kolejowa 8

Forma pracy: umowa o pracę, praca od 1 grudnia 2014 roku na czas określony do 31 maja 2015 roku z możliwością przedłużenia

Opis stanowiska:
1. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi zgodnie podstawą programową
2. przeprowadzenie procedury planowania i ewaluacji procesu nauczania, wychowania i profilaktyki oraz obserwacji pedagogicznej dzieci objętych działaniami projektowymi
3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu
4. otoczenie opieką każdego dziecka do chwili przybycia nauczyciela kontynuującego pracę w tej grupie dzieci lub do chwili opuszczenia przez dziecko punktu przedszkolnego
5. bieżące dbanie o porządek w Punkcie Przedszkolnym (odkurzanie, mycie szyb, mycie toalet, sprzątanie kuchni itp.)
6. przestrzeganie Statutu Punktu Przedszkolnego, regulaminów, procedur obowiązujących w nim.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe – pedagogika specjalna
b) kreatywność, umiejętność pracy w zespole
c) poczucie odpowiedzialności
d) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe: zaangażowanie w wykonywaną pracę, kreatywność oraz predyspozycje do pracy z małymi dziećmi.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego wychowania przedszkolnego prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres erosochacka@pociecha.org.pl

Kapitał Ludzki                                             Europejski Fundusz Społeczny

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij