Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Ogłoszenie o pracy: koordynator projektu

W związku z realizacją projektu „Dziecięca kraina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osoby na stanowisko kierownika projektu (umowa o pracę – 1 etat lub umowa zlecenie).

Region: wielkopolskie, powiat poznański, gmina Dopiewo
Termin rozpoczęcia współpracy: maj 2013

Opis stanowiska:

• kompleksowa koordynacja i zarządzanie projektem POKL, Priorytet IX
• organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów, weryfikacja zgodności zadań z umową i harmonogramem projektu, sprawozdawczość
• rekrutacja beneficjentów, kadry do projektu (pedagodzy, specjaliści), promocja projektu
• bieżący nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych do obsługi i realizacji zadań zaplanowanych w projekcie
• wprowadzanie zmian do projektu
• monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu
• obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości
• kontakt z Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)

Wymagania:

• doświadczenie w realizacji/zarządzaniu projektami POKL – warunek konieczny (preferowane poddziałanie 9.1.1)
• wykształcenie wyższe
• samodzielność – własna inicjatywa
• bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu
• umiejętność dostrzegania problemów, analizy, tworzenie adekwatnych rozwiązań
• czynne prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kierownika projektu prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika oraz że funkcja ta została wykonana należycie, wystawionych przez podmiot realizujący projekt, na adres rekrutacja@bliskoserca.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij