Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Tanzania - Poprawa warunków sanitarnych

Tanzania - Poprawa warunków sanitarnych Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Od kwietnia do grudnia 2018 Chrześcijańska Służba Charytatywna przy współpracy z lokalnym partnerem TAWASANET realizuje projekt „Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych”.

Szkoła w Ntunduu , posiada najniższy współczynnik istniejących toalet na liczbę uczniów w całym regionie Singida. W szkole tej uczy się obecnie 1380 uczniów (660 chłopców oraz 720 dziewczynek. Na taką liczbę uczniów szkoła posiada 3 toalety dla uczniów i 3 toalety dla uczennic (brak toalet dla nauczycieli). Są to dziury w ziemi o bardzo niskim standardzie – toalety chłopców są przepełnione i nie nadają się do użytku. Wszystkie te toalety były zbudowane przez lokalną społeczność samodzielnie. Ponieważ miały być toaletami tymczasowymi są skonstruowane w taki sposób, ze nie da się ich opróżnić. Mimo tak krytycznej sytuacji, szkoła ta w najbliższym czasie nie jest również uwzględniona w planach lokalnej administracji, ani też w planach żadnych innych donorów.

W takich warunkach żadne próby promowania higieny wśród uczniów nie mogą być efektywne. Działania Szkolnego Klubu Zdrowa niemal z góry skazane są na niepowodzenie. Komitet Szkolny nie ma zaś ani umiejętności, ani zbyt wielu możliwości by zmienić tę ciężką sytuację. Szkoła przez wiele lat nie otrzymała żadnego zewnętrznego wsparcia w tym zakresie.

Aby zapewnić wszechstronne wsparcie szkole znajdującej się w tak ciężkim położeniu (brak nawet minimum niezbędnej infrastruktury sanitarnej), w ramach projektu przewidziano szereg uzupełniających się wzajemnie aktywności, co zagwarantuje trwałą zmianę postaw uczniów oraz sytuacji szkoły. Aktywności obejmą prace naprawcze oraz budowę nowych urządzeń sanitarnych na terenie szkoły (w tym toalet przystosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz infrastrukturę, która zapewni uczennicom zmianę oraz wyrzucenie środków higieny intymnej w godności). W celu zapewnienia trwałej zmiany postaw, projekt przewiduje również szkolenia dla członków Szkolnego Klubu Zdrowia oraz Komitetu Szkolnego, w połączeniu z mentoringiem przy ich pierwszych samodzielnych inicjatywach, oraz działania edukacyjne i spotkania decyzyjne w 4 wsiach z których pochodzą uczniowie szkoły, w celu zapewnienia ich aktywnego zaangażowania w rozwijanie i utrzymywanie zdrowych i higienicznych warunków w szkole.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij