Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Dowiedz się jak połączyć recycling i tolerancję!

6.08.2018, nieprzypisany

CRAFT (Creative Recycling and Focusing on Tolerance) to projekt mający na celu integrację społeczną, zapobieganie radykalizacji wśród młodzieży, promowanie tolerancji i podnoszenie świadomości ekologicznej. W tym projekcie weźmie udział 30 uczestników (+6 liderów grupowych, + 2 dodatkowych facylitatorów). Uczestnicy będą w wiekui od 15 do 20 lat i będą pochodzić z Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Palestyny, Polski, Jordanii i Holandii. 25 z 36 uczestników będzie pochodzić ze środowisk defaworyzowanych, ponieważ chcemy dotrzeć do zmarginalizowanych młodych ludzi. Wymiana młodzieży odbędzie się w listopadzie w Złocieńcu. Główną metodą nieformalnej edukacji podczas tego spotkania będzie edukacja poprzez rzemiosło i zajęcia teatralne. Konkretnie, główne działania będą dotyczyć tworzenia rzeźb i marionetek przenoszących wartości tolerancji (z materiałów pochodzących z recyklingu - śmieci). Działaniom artystycznym towarzyszyć będą dyskusje na temat różnorodności, tolerancji, a także ochrony środowiska naturalnego. Zakłada się, że poprzez pracę nad osiągnięciem jednego wspólnego celu - tworzenia rzeźb i scenariusza sztuki teatralnej - nastąpi proces integracji ludzi z tak wielu różnych krajów. Projekt zakończy się prezentacją wystawy oraz krótkim przedstawieniem teatralnym z użyciem lalek dla szerszej publiczności (w szkole w Złocieńcu). 

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij