Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu bliskoserca.pl

§ 1 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Użytkownik– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu prowadzonego przez Fundację
 2. Darowizna – zadeklarowana przez Użytkownika kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Fundacji.
 3. Operator płatności– PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495 REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 4. Regulamin– niniejszy regulamin.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.bliskoserca.pl/, prowadzona przez Fundację.
 6. Fundacja– Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, KRS: 0000220518, REGON 012734394, NIP 5251929411

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Portalu.  Właścicielem Portalu jest Fundacja. Korzystanie ze strony internetowej https://www.bliskoserca.pl/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

Portal internetowy działający pod głównym adresem https://www.bliskoserca.pl/, zwany dalej „Portalem” prowadzony jest przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Blisko Serca z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod KRS: 0000220518, o numerze NIP: 5251929411, REGON 012734394

 1. Zadaniem Portalu jest:
 2. Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
 3. Wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
 4. Kontakt bezpośrednio z pracownikami Fundacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 3 Realizacja darowizn pieniężnych

 

 1. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu https://www.bliskoserca.pl/, a przekazanie przez Użytkownika darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://www.bliskoserca.pl/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, płatność przez portfele elektroniczne (pełna lista metod płatności obsługiwanych przez PayU dostępna jesttutaj).
 3. Szczegóły dokonywanych transakcji zawieraRegulamin PayU  dostępny w serwisie payu.pl.

 

§ 4 Dane osobowe

 

Informacje, o sposobie przetwarzania danych Użytkowników znajdują się są Polityce Prywatności bliskoserca.pl

 

§ 5 Bezpieczeństwo wpłat

 

 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.

 

§ 6 Zwroty i reklamacje

 

 1. Każda kwota przekazana Fundacji w ramach dostępnych kanałów przekazywania Darowizn stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Użytkownikowi z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji żadne świadczenia wzajemne.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres e-mail Fundacji: biuro@bliskoserca.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 2. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 4. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Operatora płatności, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

§ 7 Zmiany Regulaminu

 

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

§ 8 Postanowienie końcowe

 

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin darowizn.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij