Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Intercultural dialogue and empathic communication

30.11.2016, nieprzypisany

Projekt „Intercultural dialogue and empathic communication” był współfinansowany w ramach programu ERASMUS+.Na początku paździenika tego roku w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „Intercultural dialogue and empathic communication” Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski zrealizowała 7-dniowy trening dla osób pracujących z młodzieżą. Uczestnicy pochodzili z pięciu krajów europejskich takich jak Grecja, Rumunia, Węgry Litwa oraz Polska. 

Głównym celem projektu  było promowanie postaw dialogu i szacunku wśród młodych ludzi, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i ksenofobii. Narzędziem do tego celu stał się empatyczna komunikacja, która pomaga patrzeć na drugiego człowieka bez uprzedzeń, z szacunkiem dla jego indywidualności, potrzeb i uczuć. Uczestnicy dowiedzieli się, jak komunikować się z młodymi ludźmi w empatyczny sposób, jak rozpoznawać ich potrzeby i emocje oraz jak rozwiązywać konflikty. Pogłębili swoją wiedzę na temat dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Wymienili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i spojrzeniami oraz dali sobie wzajemne wsparcie w rozwiązaniu problemów w pracy z młodymi ludźmi, poprzez metodę Action Learning. Pracując w grupach, przygotowali warsztaty mające promować otwartość na dialog międzykulturowy wśród młodych ludzi i przeprowadzili je w Gimnajum nr 1 w Wiśle.

Udział w projekcie umożliwił uczestnikom zmianę sposobu komunikacji z młodzieżą, a przez to pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób mogą lepiej zrozumieć innych. Uczestnicy projektu nawiązali także ciekawe kontakty z osobami z innych krajów i organizacji. Dzięki takim elementom treningu jak Action Learning czy prezentacje na temat pracy w organizacjach, uczestnicy mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem, dzielenia się doświadczeniami i szukania punktów wspólnych, na których można w przyszłości oprzeć wspólny projekt. Niektórzy uczestnicy po treningu wyszli z inicjatywą dalszej współpracy i wspólnego działania. Zostały nawiązane wspierające relacje między uczestnikami, oparte na wspólnych europejskich wartościach. Relacje te dalej trwają i owocują wzajemną inspiracją i uczeniem się. Uczestnicy stworzyli plan wykorzystania nabytych umiejętności w pracy z młodzieżą w swoich krajach. Projekt przyczynił się do promowania europejskich wartości oraz pośrednio wpłynie na poprawę sytuacji imigrantów, poprzez zmianę postrzegania ich przez młodych Europejczyków.

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij