Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Ogłoszenie o pracy: asystent kierownika projektu

W związku z realizacją projektu „Dziecięca kraina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1. – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osoby na stanowisko asystenta kierownika projektu (umowa wolontariacka).

Region: wielkopolskie, powiat poznański, gmina Dopiewo
Termin rozpoczęcia współpracy: maj 2013

Opis stanowiska:

Asystent kierownika projektu ma za zadanie pomaganie kierownikowi projektu w pełnieniu nadzoru nad realizacją projektu pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym. Do obowiązków asystenta kierownika projektu należeć będzie:

• wspieranie organizacyjne i administracyjne kierownika projektu
• zorganizowanie rekrutacji uczestników projektu
• bieżący monitoring realizacji harmonogramu projektu
• prowadzenie dokumentacji projektu
• zabezpieczenie materiałów biurowo-eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych
• tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych uczestników projektu
• współpraca z działem księgowości
• sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego projektu
• współpraca z organami kontrolującymi w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS
• umiejętność przygotowywania pism i dokumentów
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i narzędzi biurowych
• wysokie umiejętności organizacyjne
• rzetelność i terminowość w realizacji zadań
• samodzielność – własna inicjatywa
• dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu
• czynne prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku asystenta kierownika projektu prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencji, na adres rekrutacja@bliskoserca.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij