Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Poprawa warunków sanitarnych w Tanzanii

7.12.2018, nieprzypisany

Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Nasz projekt w regionie Singida (Tanzania) powoli zbliża się ku końcowi. W regionie jest około 90 wiosek, a w każdej z nich mieszka średnio 10 000 mieszkańców. Spora część regionu nie ma dostępu do wody, szczególnie poza obszarami miejskimi. Niestety region ten więc zmaga się z wieloma problemami, jednak lokalna społeczność stara się aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu.

Chrześcijańska Służba Charytatywna oraz Fundacja ADRA Polska, przy współpracy z lokalnymi partnerami (TAWASANET i HAPA), mogły przyczynić się do poprawy sytuacji w regionie, poprzez realizację projektu „Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych”. Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Był on realizowany od kwietnia br. i zakończy się w tym miesiącu.

Aby zapewnić wszechstronne wsparcie szkole, w której nie było nawet minimum niezbędnej infrastruktury sanitarnej, w ramach projektu zrealizowaliśmy szereg uzupełniających się wzajemnie aktywności, co pozwoli zagwarantować trwałą zmianę postaw uczniów oraz sytuacji szkoły. Aktywności objęły rekonstrukcję sześciu starych toalet, nie nadających się do użytku, oraz budowę czterdziestu sześciu nowych toalet, w tym toalet dla nauczycieli, toalet przystosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jak również infrastrukturę, która zapewni uczennicom zmianę oraz wyrzucenie środków higieny intymnej w godności. Wybudowaliśmy także pięć zbiorników wody deszczowej, która pozwoli zapewnić wodę do nowo wybudowanej infrastruktury oraz mycia rąk, jak również system łapania wody deszczowej z dachu budynków.

W celu zapewnienia trwałej zmiany postaw, w ramach projektu odbyły się również szkolenia dla członków Szkolnego Klubu Zdrowia oraz Komitetu Szkolnego, w połączeniu z mentoringiem przy ich pierwszych samodzielnych inicjatywach. Zrealizowano działania edukacyjne i spotkania decyzyjne w czterech wsiach z których pochodzą uczniowie szkoły. Ich celem było zapewnienie ich aktywnego zaangażowania w rozwijanie oraz utrzymywanie zdrowych i higienicznych warunków w szkole.

Gdy rozpoczynaliśmy pisanie wniosku projektowego, w szkole uczyło się 950 dzieci. Do czasu aż wniosek ten był złożony w grudniu ubiegłego roku, liczba uczniów osiągnęła już 1370. Obecnie jest ich 2278, a w styczniu szkoła spodziewa się dodatkowych 900 uczniów. Wybudowane toalety i zbiorniki wody deszczowej są więc obecnie szczególnie potrzebne.

Wczoraj (6 grudnia 2018) odbyło się oficjalne przekazanie nowej infrastruktury lokalnej społeczności. W ceremonii wzięła udział lokalna społeczność (która aktywnie uczestniczyła w całym projekcie), uczniowie, reprezentanci organizacji partnerskich, jak również goście honorowi, w tym Odiria Mushi  - przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Rządu Tanzanii w osobie Asystenta Dyrektora ds. Edukacji, Clara Jones z Ministerstwa Zdrowia, Elia Digha - Przewodniczący Rady Dystryktu Singida, Amelye Mfugale – dyrektor wykonwaczy Dystryktu Singida, Nelasia a Mulungu – kurator oświatowy na szczeblu regionu, jak również przedstawiciele władz lokalnych. Uczniowie sami oprowadzili gości po nowo wybudowanej infrastrukturze, omawiając poszczególne części projektu - toalety, toaletę dla niepełnosprawnych, umywalki do mycia rąk oraz zbiorniki na wodę deszczową.

W czasie uroczystości został odczytany list Ministra ds. Edukacji Rządu Tanzanii. W przemowach zaproszonych gości, w tym reprezentanta Ministra oraz przewodniczącego Rady Dystryktu Singida, podkreślono ważność zrealizowanego projektu nie tylko dla szkoły, ale także dla całego kraju, prezentując go jako projekt pilotażowy. Tanzański partner TAWASANET wraz ze swoją organizacją członkowską HAPA, zaangażowaną bezpośrednio w realizację tego projektu, szczególnie podkreślali ważność prowadzenia na bazie tego projektu rzecznictwa w rządzie w celu poprawy krajowych przepisów i dobrych praktyk w zakresie higieny i warunków sanitarnych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że lokalny partner projektu – TAWASANET, jest jedynym zrzeszeniem organizacji prowadzących działania w zakresie dostępności wody i higieny, które zrzesza więcej niż pięćdziesiąt organizacji z obszaru całego kraju. Dziesięć lat aktywnego rzecznictwa na wielu szczeblach władzy, przy współpracy z organizacjami członkowskimi, dało już sporo pozytywnych rezultatów. „Realizacja pilotażowego projektu ze zrzeszeniem organizacji TAWASANET zdecydowanie ułatwi tej organizacji dalszą działalność rzeczniczą, dając jej do ręki efekty naszego pilotażowego projektu” – powiedział Piotr Nowacki, będący przedstawicielem kierownictwa partnerów projektu po stronie Polskiej.

Piotr Nowacki w swojej przemowie w czasie uroczystości podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu – począwszy od polskiego rządu, władz lokalnych, dyrektora szkoły, lokalnej społeczności oraz dzieciom. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie lokalnej społeczności, która nie tylko dostarczyła nieodpłatnie na potrzeby budowy toalet piasek, wodę oraz bezpłatną pracę swoich rąk, ale także dokończyła budowę jednego budynku szkolnego i pokryła go nowym dachem zwiększając tym samym bardzo znacznie sumaryczną powierzchnię dachów, z których będzie zbierana woda na potrzeby funkcjonowania umywalni w toaletach.  

Do sukcesów tego projektu szczególnie należy zaliczyć właśnie zaangażowanie lokalnej społeczności zorganizowanej wokół komitetu szkolnego. Oddanie sprawie tych ludzi w połączeniu ze zobowiązaniami władz daje pewność, że projekt będzie służył dzieciom w szkole przez wiele lat, a szkołę czeka dalszy rozwój. Potrzeb tam sporo – niewystarczająca liczba nauczyli oraz klas, a także ich wyposażenia to jedne z najbardziej problematycznych kwestii. „Bardzo cieszy, że projekt przyczynił się do jeszcze większego zaktywizowania lokalnej społeczności na rzecz pomocy szkole, a przez to swoim dzieciom” – powiedział Piotr Nowacki.

Warto wspomnieć, że podczas uroczystości dzieci, które wygrały realizowany w ramach projektu konkurs na pracę artystyczne promujące higienę, otrzymały nagrody i wyróżnienia z rąk przedstawiciela Ministerstwa. Zaangażowanie tych dzieci w czasie całej uroczystości niesie nadzieję, że funkcjonujący w oparciu o nie Szkolny Klub Zdrowia będzie się dalej rozwijał, rozciągając swój wpływ nie tylko na rodziców tych dzieci, ale także na całą lokalną społeczność czterech wiosek, z których pochodzą uczniowie szkoły.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij